Strona dla reklamodawców

Przewodnik

Czym się zajmujemy?

 

Motywem przewodnim platformy sprzedaży Reklamawww.pl są banery reklamowe, których emisja odbywa się za pośrednictwem naszych Wydawców. Emisja ta realizowana jest z wykorzystaniem witryn internetowych Wydawców. Jesteśmy skoncentrowani na jak najwyższym poziomie oferowanych przez nas usług, dlatego nasi Wydawcy reprezentują szeroki wachlarz tematyczny, wielu interesujących branż oraz form komunikacji. Należą do nich między innymi właściciele for dyskusyjnych, blogów, serwisów tematycznych czy regionalnych. Oferując kampanię serwis Reklamawww.pl pozwala zatem dobrać stosowne do konkretnego produktu witryny tych spośród wielu obecnych Wydawców, którzy nie tylko reprezentują daną branżę, ale przede wszystkim ich strony internetowe cieszą się nieustającym zainteresowaniem.

 

 

Struktura naszych reklam

 

Banery reklamowe serwisu Reklamawww.pl posiadają postać kwadratu o wymiarach 125X125 pikseli. Baner reklamowy, który poprzez swą zawartość przyciągnie uwagę użytkowników danego serwisu, spełnia rolę drogowskazu, umożliwiającego przejście na stronę internetową Reklamodawcy zainteresowanego przedstawieniem swej oferty potencjalnemu nabywcy. Obszar, w którym emitowane są reklamy nosi nazwę Widgetu. Na jednej stronie internetowej zainstalowany może być pojedynczy Widget Reklamawww.pl. Wewnątrz natomiast samego Widgetu nie może znajdować się więcej niż 6 banerów reklamowych jednocześnie.

 

 

Kto może nabyć reklamę serwisu Reklamawww.pl

 

Nabywcą reklam naszej platformy może być każdy. Nie stosujemy żadnych ograniczeń, nie ma znaczenia czy reklamę kupuje osoba prywatna, czy też jednostka posiadająca osobowość prawną. Zakupu można dokonać na dowolnej stronie. Jedynym ograniczeniem jest konieczna obecność Widgetu Reklamaww.pl w obrębie określonej witryny internetowej. Niemniej nie wymagamy żadnej rejestracji w strukturze naszego systemu, by transakcja mogła zostać sfinalizowana.

 

 

Realizacja płatności wobec platformy Reklamawww.pl

 

Realizacja należności za zakupione reklamy wobec naszego serwisu odbywa się za pośrednictwem zintegrowanych systemów płatności takich jak PayPal czy Dotpay. Systemy te obsługują znaczną większość przelewów elektronicznych funkcjonującą w strukturach polskich systemów bankowych.

 

 

Zakup reklam w serwisie Reklamawww.pl

Zakup przez Widget Reklamawww.

Nabycie reklamy z użyciem Widgetu prowadzi do wyemitowania jej na stronie, na której była kupowana. Po kliknięciu w odnośnik zakupu  umieszczony w Widgecie Reklamodawca otrzymuje formularz zakupu. Należy w nim:

 

     - Załadować obrazek o wymiarach 125 na 125 pikseli w formacie JPG, PNG lub nieanimowany GIF.

 

     - Wprowadzić link, do którego prowadzić będzie kliknięcie w reklamę.

            - Sporządzić krótki opis reklamy, który pojawiać się będzie w dymku po najechaniu myszką na baner.

 

            - Określić czas wyświetlania reklamy. Minimum to 1 dzień, maksimum to 90 dni.

 

            - Zapłacić przy pomocy karty lub PayPal albo przelewem bankowym przez Dotpay.

 

Reklama emitowana jest natychmiast jak tylko zaksięgujemy środki za wykonanie usługi na naszym koncie  A także, gdy Wydawca zaakceptuje emisję reklamy (jeżeli reklamy na jego stronie podlegają moderacji). W przypadku dokonania zakupu z użyciem Widgetu Wydawca ma 72 godziny na zaaprobowanie zarówno treści jak i formy przygotowanej do emisji reklamy od momentu zaksięgowania środków.

 

Zakup przez sklep Reklamawww.pl

Znajduje się pod adresem   http://reklamawww.pl/katalog

Wewnątrz umieszczone są serwisy wszystkich zarejestrowanych na naszej platformie sprzedaży Wydawców. Poszukujący odpowiedniego miejsca lokacji Reklamodawca korzystający z tej opcji może wyszukiwać serwisy po nazwie, adresach WWW czy słowach kluczowych. Daje to możliwość hurtowego zakupu reklam dzięki wcześniej dokonanej selekcji. Pozostaje dodać wybrane serwisy do koszyka oraz uzupełnić formularz zakupu i zapłacić poprzez zintegrowany system płatności PayPal lub Dotpay. Opcja zakupu przez sklep oddaje do dyspozycji większy zakres możliwości niż w przypadku zakupu bezpośrednio przez Widget, a mianowicie pozwala wybrać datę startu reklamy.

 

Emisja reklamy kupionej za pośrednictwem sklepu rozpoczyna się gdy zaksięgujemy na naszym koncie środki pieniężne za wyświetlanie reklamy, a zainteresowani Wydawcy wyrażą zgodę na jej emisję (jeśli reklamy na ich stronach internetowych podlegają moderacji). Nie może to być jednak czas dłuższy niż 72 godziny na akceptację i nie później niż godzina 23:59:59 (CET) dnia, w którym ma wystartować emisja reklamy.

 

Lista serwisów sklepu Reklamawww.pl

 

Listę obecności najłatwiej zweryfikować z użyciem wyszukiwarki dostępnej z poziomu sklepu Reklamawww.pl. Dzięki zastosowanym funkcjonalnościom pozwala ona na wyszukiwanie według:

- trafności, biorąc pod uwagę popularność serwisów i zgodność treści z zapytaniem do wyszukiwarki,

- kosztów odsłon reklamy w serwisie,

- liczby odsłon,

- daty rejestracji w serwisie, poczynając od najnowszego

Jeżeli tylko Wydawca wyraził zgodę, w serwisie widoczne są wszystkie powyższe informacje, przedstawione również za pomocą odpowiednich symboli graficznych, ułatwiających odnalezienie konkretnego Wydawcy, jak również ocenę jego wiarygodności. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom, w przejrzysty sposób prezentowana jest także liczba sprzedanych reklam na stronie od momentu instalacji Widgetu Reklamawww.pl. Najważniejszą zasadą naszej platformy sprzedaży jest bowiem transparentność obowiązujących zasad.

Zakup przez partnerów transakcji

 Oferujemy również powierzchnię reklamową na stronach zarejestrowanych przez Wydawców współpracującym z platformą sprzedaży partnerom. Partnerzy Reklamawww.pl mogą reklamować się przy pomocy animowanych banerów w formacie GIF. Współpraca ta przyczynia się do podniesienia poziomu komunikacji wzajemnej, a także jakości oferowanych usług.

 

Procedura po zakupie reklamy przez klienta

Wówczas oczekujemy na potwierdzenie realizacji należności, a więc zaksięgowania wpłaty na koncie naszej platformy Po stwierdzeniu obecności środków pieniężnych Reklamawww.pl wysyła do Wydawcy e-mail na adres podany przy rejestracji. W sytuacji gdy określony Wydawca jest również moderatorem reklamy, niezbędnym czynnikiem inicjującym wyświetlanie reklamy jest akceptacja Wydawcy, której ten dokonuje w swoim Panelu. Po akceptacji reklamy przez Wydawcę Reklamawww.pl wysyła e-mail do Reklamodawcy na adres podany w trakcie płatności. E-mail zawiera informacje o rozpoczęciu wyświetlania reklamy oraz linki do podglądu statystyk kampanii i formularza generowania faktury. W przypadku gdy dany Wydawca nie moderuje reklam, jest ona emitowana automatycznie.

 

Kiedy rozpoczynamy emisję reklamy

Emisja zakupionej reklamy rozpoczyna się z chwilą zaksięgowania należności za jej wyświetlanie oraz po zaakceptowaniu emisji przez Wydawcę, w przypadku gdy jest on również moderatorem reklamy.

 

Moderacja reklam przez Wydawców

Funkcjonalność ta została udostępniona współpracującym Wydawcom ze względu na brak jakichkolwiek ograniczeń w odniesieniu do Klientów chcących zakupić reklamę za pośrednictwem serwisu Reklamawww.pl. Zatem Wydawcy mają możliwość moderacji reklam. Wówczas w gestii Wydawcy leży akceptacja reklamy i tylko od Niego zależy czy będzie ona wyświetlana w jego witrynie internetowej, czy postanowi ją odrzucić. Czas przeznaczony na zaakceptowanie reklamy to 72 godziny od chwili zaksięgowania środków pieniężnych przeznaczonych na jej emisję. W tym okresie w panelu Wydawcy widnieje informacja o prowadzonej kampanii reklamowej wraz z prośbą o dokonanie akceptacji. Proces ten sprowadza się do pojedynczego kliknięcia przez Wydawcę aktywnego przycisku: „Akceptuj”, lub „Odrzuć”.

 

Gdy reklama nie zostanie zaaprobowana

Jeżeli Wydawca postanowi odrzucić emisję reklamy, lub z bliżej nieustalonych powodów nie zdąży jej zaaprobować, wówczas Reklamodawca otrzymuje 100% zwrot wartości ceny, którą wpłacił przy zakupie. Płatność zwracana jest w ten sam sposób w jaki do nas dotarła, a więc za pośrednictwem tego samego kanału płatniczego. W sytuacji gdy należność została zrealizowana za pomocą zintegrowanych systemów płatności np. PayPal jej zwrot następuje niemalże w chwili odrzucenia emisji reklamy.

 

Za co płaci Reklamodawca?

Należność jaką uiszcza Reklamodawca jest miarą stawki za dobę wyświetlania reklamy w Widgecie  Reklamawww.pl na zamówionej stronie. Cena nie jest uzależniona od liczby odsłon ani liczby kliknięć w baner. Cenę indywidualnie ustala Wydawca. Reklamodawca zaś może te warunki przyjąć lub zrezygnować na rzecz innego Wydawcy tej samej branży.

 

Wystawianie faktur VAT

Naturalnie firmy prowadzące zarejestrowaną działalność gospodarczą mogą otrzymać fakturę sporządzoną przez Reklamawww.pl za zakup reklam w serwisie. Warunkiem otrzymania faktury jest zlecenie jej wystawienia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od momentu zakupu usługi. Następnie zleceniodawca otrzymuje adres e-mail, w którym znajdują się informacje, skąd pobrać fakturę w formacie elektronicznym. Faktury w tradycyjnej, papierowej formie wysyłamy na adres podany w formularzu danych do faktury, w okresie nie przekraczającym 60 dni od momentu zlecenia wystawienia dokumentu potwierdzającego płatność.

 

Proces rozpatrywania reklamacji

W przypadku stwierdzenia niezgodności Reklamodawca ma prawo zgłosić reklamację zamówionej reklamy. Reklamacje przyjmujemy pod adresem: biuro@reklamawww.pl. Tok postępowania reklamacyjnego prowadzony jest indywidualnie w zależności od charakteru zgłaszanej przez Klienta reklamacji.